Fork me on GitHub

You are here

Evaluatiegesprekken zinloos?

Onlangs heb ik mijn eerste evaluatiegesprek gehad.  Allemaal positief, twee uitschieters, één gewoon voldoende en de rest goed.  Wetende dat je maar in vijf categorieën kan vallen per onderdeel is voldoende het middelste dat je kan behalen.  Heb je lager dan is er stront aan de knikker.

Als ik dan mijn globale score bekijk dan ben ik tevreden.

Vroeger, op het einde van het schooljaar, kreeg iedereen ook een rapport.  En daar kijk je eerst naar je eigen score.  Waarna je vervolgens vergelijkt met de andere van de klas.

De verleiding is dan ook groot om dat nu terug doen.  Maar dat is toch wel héél moeilijk.  Als je weet dat er binnen onze directie gestreefd wordt om iedereen ongeveer dezelfde score te geven.  Uiteindelijk mag je het zelfs niet doen.  Want dan kun je gemakkelijk besluiten dat evaluatiegesprekken zinloos zijn.

Add new comment